ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 • Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία σε συνεργασία με 2η ψυχοθεραπεύτρια (θεραπευτικό ζεύγος) βασισμένη στις αρχές της θεωρίας των συστημάτων
 • Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική ζεύγους βασισμένη στις αρχές της συγκινησιακά επικεντρωμένης θεραπείας(EFT)
 • Θεραπεία Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών (sex therapy) για την αντιμετώπιση διαταραχών στύσης, πρώιμης εκσπερμάτισης, διαταραχών σεξουαλικής διέγερσης, οργασμού ψυχογενούς αιτιολογίας
 • Βραχεία ατομική ψυχοθεραπεία βασισμένη στις αρχές της γνωσιακής ψυχολογίας για την αντιμετώπιση αγχωδών διαταραχών και κατάθλιψης
 • Συμβουλευτική φροντιστών – συγγενών ασθενών με άνοια
 • Συμβουλευτική για Συμπεριφορές Εξάρτησης στο Διαδίκτυο

Δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεδριών ψυχοθεραπείας (μέσω skype) κατόπιν συνεννοήσεως

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία (Boscolo et al., 1987; Bowen, 1978) είναι η κυριότερη εφαρμογή της συστημικής θεωρίας στην ψυχολογία . Το βασικό ανθρώπινο κοινωνικό σύστημα της οικογένειας, κατά την συστημική προσέγγιση, δεν είναι απλά μια ομάδα ανθρώπων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Είναι μια σύνθετη ολότητα με δική της δομή, κανόνες και στόχους, στην οποία οι αλληλεπιδράσεις των μελών είναι εξίσου - αν όχι περισσότερο- σημαντικές από τα δρώντα μέλη. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι άσκοπη και αδύνατη η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός μέλους της οικογένειας, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των άλλων μελών. Με άλλα λόγια, αντικείμενο και στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στην συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία δεν είναι πλέον το μεμονωμένο άτομο, αλλά το σύστημα των σχέσεων στο οποίο ανήκει το άτομο.

Βασικές αρχές της Συστημικής προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία

 • Τα ψυχολογικά προβλήματα πρέπει να γίνονται αντιληπτά μέσα στα κοινωνικά & πολιτικά τους συμφραζόμενα.
 • Η αλληλεπίδραση βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των ψυχολογικών αναζητήσεων και της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής. Η πληροφορία έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα τον οποίο διευκολύνουν οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν ανάμεσα στα μέρη των συστημάτων.
 • Οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων καθορίζονται από πεποιθήσεις και συμπεριφορές.
 • Το σύμπτωμα διατηρείται μέσα από μορφές συμπεριφοράς που επαναλαμβάνονται, όντας οργανωμένες μέσα σ’ένα προβληματικό κοινωνικό σύστημα.
 • Ο ψυχοθεραπευτής δεν ενδιαφέρεται πια τόσο για το «γιατί» οι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται (αιτία), αλλά για το «πώς» συμπεριφέρονται (δηλ. για την διαδικασία) και «τι συνέπειες» έχει η συμπεριφορά τους στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους.
 • Προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν σε συγκεκριμένα εξελικτικά στάδια στα οποία βρίσκονται τα άτομα ή οι οικογένειες. Μπορεί επίσης να προκύψουν όταν οι άνθρωποι αρνούνται την «πραγματικότητα».
 • Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους συμβούλους γενικά εκφράζονται μέσα από την γλώσσα κατά την διάρκεια συζήτησης. Η συστημική θεωρία έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση του ρόλου της γλώσσας κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

Όπως και στα περισσότερα μοντέλα ψυχοθεραπείας, ο συστημικός ψυχοθεραπευτής προσπαθεί να είναι ακροατής με ενσυναίσθηση. Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική είναι δραστηριότητες κατά τις οποίες ψυχοθεραπευτής και πελάτης είναι πάνω απ’ όλα συνεργάτες

Sex Therapy

Το sex therapy είναι μια εξειδικευμένη μορφή ψυχοθεραπείας, που χρησιμοποιεί διάφορες παρεμβάσεις για τη θεραπεία των σεξουαλικών δυσλειτουργιών της γυναίκας και του άνδρα. Η θεραπεία υλοποιείται κατεξοχήν σε ζευγάρια ή σε ατομικό επίπεδο (σπανιότερα σε ομάδες). Η ψυχοσεξουαλική αξιολόγηση του ατόμου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σεξουαλικό ιστορικό, την παρούσα σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου, την ποιότητα της σχέσης, τη συναισθηματική κατάσταση, αλλά και τις παρούσες συνθήκες (παιδιά, χρόνιες παθήσεις, οικονομικές ανησυχίες κ.λπ.), που επιδρούν στη σεξουαλική ζωή του ατόμου. Επίσης, είναι απαραίτητη η εκτίμηση όλων των αναγκαίων οργανικών και βιολογικών παραγόντων που ευθύνονται για τη γένεση, αλλά και τη συντήρηση του σεξουαλικού προβλήματος. Ο ειδικός που εφαρμόζει sex therapy χρησιμοποιεί μια ποικιλία ψυχοθεραπευτικών στρατηγικών και τεχνικών, ανάλογα με το πρόβλημα και τις εξατομικευμένες ανάγκες. Συχνά, είναι απαραίτητη η συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως ενδοκρινολόγο, γυναικολόγο, ουρολόγο. Στο πλαίσιο της σεξουαλικής υγείας οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να εξασκήσουν το άτομο στην πλήρη επίγνωση του περιεχομένου των σκέψεων, των ενεργειών και των κινήτρων σεξουαλικής συμπεριφοράς. Ουσιαστικά πρόκειται για τεχνικές που εκπαιδεύουν το άτομο να συγκεντρώνεται και να συμμετέχει σε ότι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η απόσπαση της προσοχής από σκέψεις που εμποδίζουν την ομαλή σεξουαλική λειτουργία. Η μέση διάρκεια της θεραπείας κυμαίνεται από 12 έως 20 εβδομαδιαίες συνεδρίες.

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία επινοήθηκε αρχικά από τον Beck για τη θεραπεία των καταθλιπτικών διαταραχών. Βασίστηκε στην παρατήρηση ότι οι καταθλιπτικοί ασθενείς προβαίνουν σε αρνητικές δυσλειτουργικές σκέψεις (γνωσίες) σχετικά με τον εαυτό τους, το μέλλον τους και το περιβάλλον/κόσμο (γνωσιακή τριάδα του Beck). Σύμφωνα με τη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, το άγχος εκλύεται επειδή το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως επικίνδυνο (πιστεύει ότι απειλείται) και θεωρεί τον εαυτό του ευάλωτο, αδύναμο, ανίκανο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους. Εστιάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων που εμπεριέχουν την αίσθηση της απειλής (επιλεκτική προσοχή), διογκώνει και μεγεθύνει την απειλή, υποτιμώντας την ικανότητα του να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις (καταστροφοποίηση). Αυτές οι γνωσιακές στρεβλώσεις ("σιωπηρές παραδοχές") θεωρείται ότι γεννιούνται από πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, και, στην κατάθλιψη, εκδηλώνονται ως καταθλιπτικές γνωσίες ("αυτόματες σκέψεις"), τις οποίες ο ασθενής ενθαρρύνεται να αμφισβητήσει. Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιώντας κατευθυντικές μεθόδους εστιάζει στο παρόν πρόβλημα, βασίζεται στη συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενου (συνεργατικός εμπειρισμός) αποσκοπεί στη μεταβολή αυτών των σημαντικών εσωτερικών πεποιθήσεων και στάσεων και ολοκληρώνεται σε 15-25 εβδομαδιαίες συνεδρίες. Εφαλτήριο της γνωσιακής ψυχοθεραπείας είναι η ρήση ενός φιλοσόφου της Αρχαίας Ελλάδας του Επίκτητου «δεν είναι τα πράγματα που τρομάζουν, ταράζουν, αναστατώνουν τους ανθρώπους, αλλά οι γνώμες των ανθρώπων για τα πράγματα».

Από ερευνητικά δεδομένα έχει κατοχυρωθεί η αποτελεσματικότητά της στην κατάθλιψη, τις αγχώδεις διαταραχές (διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και τη διαταραχή μετατραυματικού άγχους) και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής (κυρίως την ψυχογενή βουλιμία). Συνδυαζόμενη, δε, με τη βιολογική θεραπεία (φαρμακευτική αγωγή) ενισχύει την αποτελεσματικότητά της στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

EFT

Το EFT είναι μια συγκινησιακά εστιασμένη προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία του ζεύγους και της οικογένειας. Είναι ένα μοντέλο θεραπείας που εστιάζει στα συναισθήματα ως κατευθυντήρια δύναμη στις ζωές μας. Ειδικά για τα ζευγάρια, έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο θεραπείας. Το EFT έχει θεωρητικές ρίζες στη Συστημική Προσέγγιση μέσα από την οποία χαρτογραφεί και διερευνά τα μοτίβα (pattern) επικοινωνίας και συμπεριφοράς μεταξύ των συντρόφων. Αξιοποιεί, ταυτόχρονα, και τη Θεωρία του Δεσμού ως το πλαίσιο κατανόησης των αναγκών της ενήλικης σχέσης αγάπης και, επιπλέον, χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές της Βιωματικής Θεραπείας. Ουσιαστικά το EFT είναι ένα μοντέλο θεραπείας που συνδυάζει και απαρτιώνει τρεις προσεγγίσεις: τη θεωρία του δεσμού, την ενδοπροσωπική-βιωματική και τη διαπροσωπική-συστημική προσέγγιση. Το EFT δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τους Sue Johnson and Les Greenberg. Από τότε, η Sue Johnson ανέπτυξε περαιτέρω το μοντέλο ώστε σήμερα να αποτελεί μία βραχεία δομημένη προσέγγιση στη θεραπεία ζεύγους. Περιλαμβάνει 9 βήματα σε 3 στάδια, με διάρκεια 12-20 συναντήσεις. Ο θεραπευτής του EFT βοηθά το ζευγάρι να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν και συμμετέχουν στο επαναλαμβανόμενο αρνητικό μοτίβο της αλληλεπίδρασής τους, στον αρνητικό «χορό του ζευγαριού” όπου συνδημιουργούν ανασφάλεια, απογοήτευση, εκνευρισμό, και απόσταση. Στη συνέχεια, βοηθά το ζευγάρι να συνδημιουργήσει ένα θετικό, ασφαλή και τρυφερό δεσμό. Το EFT έχει επανειλημμένα ερευνηθεί επιστημονικά: η σταθερότητα των θετικών αποτελεσμάτων της θεραπείας αυτής είναι ισχυρή ενώ δείχνουν ότι το ποσοστό υποτροπής μετά τη θεραπεία είναι μικρότερο από αυτό των άλλων μοντέλων. Είναι αποτελεσματική σε πολλά ζευγάρια, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ψυχολογικά ή σωματικά συμπτώματα.